Landschap- en watergang onderhoud

Loonbedrijf Klein Texas BV heeft jaren lange ervaring op het gebied van landschap- en watergang onderhoud. Om ons waardevolle cultuurlandschap in stand te houden, moet we het op een juiste manier onderhouden. Het betreft hier het onderhoud van gazons, wegbermen, watergangen, natuurvriendelijke oevers en poelen.

Maaien en opruimen van gazons, bermen en taluds

maaien_6Voor het maaien en opruimen van gazons, bermen en taluds met verschillende maaimethode beschikt Loonbedrijf Klein Texas BV over een uitgebreid arsenaal aan machines.

 

 

 

 

Onderhoud watergangen

schouw_6In en langs vrijwel alle watergangen ontstaat begroeiing van planten waaronder riet en gras. Als gevolg van deze begroeiing wordt de aan- en afvoer van het water belemmerd. Om wateroverlast te voorkomen moeten de watergangen schoon en ruim gehouden worden. Hiervoor beschikken wij over het juiste materieel.

 

(Kleinschalige) baggerwerken

(Kleinschalige) baggerwerken  worden uitgevoerd in kleine wateren zoals kreken, sloten, beken, boezemwateren, vennen en stadswateren etc.. Door de vorming van bagger worden sloten steeds ondieper. Baggeren is het ontgraven of opschonen van een sloot. Hierbij wordt alle bagger tot aan de natuurlijke ondergrond (de harde bodem) van een sloot verwijderd. Dit is belangrijk om wateroverlast te beperken en een gezond slootmilieu te behouden. Loonbedrijf Klein Texas BV beschikt daarvoor over het benodigde specialistische materieel.

Waarom Loonbedrijf Klein Texas

  • Vakbekwame en gekwalificeerde medewerkers
  • Uitgebreid, goed onderhouden en up-to-date machinepark
  • Een platte organisatiestructuur met korte lijnen
  • Kwaliteit, veiligheid en milieu staan hoog in de vaandel en zijn gewaarborgd
  • Totaaloplossing voor al uw grondstromen en bouwstoffen

Certificeringen
Loonbedrijf Klein Texas BV

logo certificering co2logo certificering iso9001logo certificering vcaVCA logo 1000x569px RGB 2.0

Bekijk certificeringen

Een greep uit onze werkzaamheden

Agrarisch loonwerk

Ondanks dat het echte agrarisch loonwerk in ons werkgebied sterk is afgenomen, doen wij nog verschillende werkzaamheden. Voor de uitvoering van werkzaamheden in de agrarische sector hebben wij een breed aanbod van werktuigen en machines.

Lees meer...

Aannemerij

Ons bedrijf gespecialiseerd in diverse werkzaamheden in de grond- weg en waterbouw. Tevens kunnen wij sloopwerkzaamheden verrichten. Met ons uitgebreide eigen materieel kunnen wij groot diversiteit aan werkzaamheden aan.

Lees meer...

Groenvoorziening

Het gaat er niet alleen om hoe uw stad, wijk, park of tuin er straks bij ligt. Het gaat er om hoe deze er over drie jaar of later uitziet. Met onze kennis, ervaring en machines bieden wij een totaalpakket voor het uitvoeren van diverse groenvoorzieningen aan op het gebied van aanleg, renovatie en onderhoud.

Lees meer...

Landschap- en watergang onderhoud

Loonbedrijf Klein Texas BV heeft jaren lange ervaring op het gebied van landschap- en watergang onderhoud. Om ons waardevolle cultuurlandschap in stand te houden, moet we het op een juiste manier onderhouden. Het betreft hier het onderhoud van gazons, wegbermen, watergangen, natuurvriendelijke oevers en poelen.

Lees meer...

Grondbank Regio Alkmaar

Grondbank regio Alkmaar is een samenwerkingsverband tuseen Loonbedrijf Klein Texas BV en Grondbalans uit Heerhugowaard. 

Veelvuldig komen bij diverse infrastructurele, (gww) bouwwerken kleine partijen grond vrij, welke niet op de locatie van herkomst kunnen worden hergebruikt. De grond (zonder partijkeuring AP04) kan niet rechtstreeks elders worden hergebruikt en dient naar een depot voor tijdelijke opslag te worden afgevoerd.

Lees meer...

OPEN FACEBOOK
Scroll naar boven